Ty Hafan

codi arian yn y gwaith

business

Mae trefnu digwyddiad codi arian yn y gwaith yn ffordd wych o godi cyllid hanfodol i gefnogi plant a phobl ifanc sy’n byw bywydau byr a’u teuluoedd, yn ogystal â chynnal gweithgareddau i ddatblygu tîm. Mae’n bosibl y byddai’ch ymdrechion hefyd yn cael cyhoeddusrwydd da yn y cyfryngau.

 

Beth am...

  • drefnu diwrnod gwisgo dillad anffurfiol neu ddigwyddiad gwisg ffansi
  • cynnal cystadleuaeth swîp ar gyfer digwyddiad chwaraeon mawr
  • cynnal gêmau Olympaidd yn y swyddfa – ras troelli cadeiriau, efallai?
  • dal eich pennaeth yn wystl nes bod targed codi arian wedi ei gyrraedd
  • trefnu raffl, gyda gwobrwyon a gyfrannwyd gan eich cwmni.
 

ty hafan fundraising pack


Rhagor o gymorth i godi arian

Gall arbenigwyr codi arian Tŷ Hafan eich helpu mewn amrywiaeth eang o ffyrdd i wneud eich digwyddiad codi arian yn llwyddiant mawr. Cysylltwch â’n tîm Codi Arian mewn Busnesau ac yn y Gymuned ar 029 2053 2199, neu anfonwch e-bost askfundraising@tyhafan.org

Mae gennym becyn cymorth codi arian gwych sy’n cynnwys syniadau codi arian a chanllaw cam wrth gam i drefnu digwyddiad codi arian gan sicrhau ei fod yn ddiogel ac yn gyfreithiol.

Pan fyddwch wedi cofrestru ar gyfer y pecyn cymorth, byddwch hefyd yn derbyn adnoddau gwych, gan gynnwys balŵns, posteri a sticeri.


Arian cyfatebol

Mae gofyn i’ch cwmni gyfrannu arian cyfatebol yn ffordd hawdd o ddyblu cyfanswm yr arian a godwyd gennych. Peidiwch â bod ag ofn gofyn. Byddech yn synnu cymaint o gwmnïau sy’n gwneud hyn.

Gallech annog eich cwmni i ddewis Tŷ Hafan fel ei ‘hoff elusen’ neu ‘elusen y flwyddyn’. Mae gennym lawer o brofiad o ddatblygu partneriaethau corfforaethol sy’n fanteisiol i’r naill ochr a’r llall.


Codi arian ar-lein


Y ffordd hawsaf i deulu, ffrindiau a chydweithwyr gefnogi eich digwyddiad codi arian yw trwy gyfrannu ar-lein.

I sefydlu tudalen godi arian ar gyfer eich digwyddiad, y cyfan sy’n rhaid i chi ei wneud yw mynd i JustGiving.

 

pecyn cymorth codi arian

Mae pecyn cymorth codi arian Tŷ Hafan yma i roi help llaw wrth i chi godi arian.

Donate

share